Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Perempuan Melayu, Jalan Maktab, Durian Daun, 75990 Melaka. e-mail drkamarudin37@gmail.com, Tel No : 012-6025537

Saturday, June 27, 2009

Kursus E-Portfolio, Tropical Inn, Johor Bahru

Terima kasih diucapkan kepada Jabatan Teknologi Pendidikan atas kursus yang diadakan terutama kepada Urusetia Puan Hajah Halimah bte Chek Mat dan Fasilitator Tuan Haji Mustaffar Abd Majid dan Tuan Haji Nor Azman bin Haj Abdul Wahab atas ilmu yang disampaikan.

Salam Penghargaan.

Thursday, June 25, 2009

Kursus E-Portfolio

Kursus yang dapat meningkatkan kemahiran ICT dalam kalangan pensyarah IPGM KPM. Terima kasih kepada fasilitator.

Wednesday, June 24, 2009

Zikir Munajjad

Blogged with the Flock Browser

Doa-Doa Di Masjidil Haram Mekah

Blogged with the Flock Browser

Keajaiban Allah

Blogged with the Flock Browser

GURU BIJAKSANA DAN BERFIKIRAN TINGGI

KUALITI PENDIDIK MELALUI PENYELIDIKAN PENDIDIKAN  BAGI MELAHIRKAN GURU BIJAKSANA DAN BERFIKIRAN TINGGI

OLEH

Dr Haji Kamarudin Haji Abu Hassan

Institut Perguruan Perempuan Melayu, Melaka

kamarudin@ippm.edu.my

 

ABSTRAK

Guru ialah pendidik yang dianggap telah dilatih dengan keilmuan, kebolehan dan kemahiran profesionalisme yang tinggi melalui dasar pendidikan negara.  Mereka terlatih untuk menguasai ilmu pengetahuan, kebolehan dan  kemahiran mengajar serta diamanahkan dengan tanggungjawab untuk menyampaikan pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan membentuk sahsiah diri pelajar.  Justeru, penguasaan keilmuan, kebolehan, kemahiran dan kepakaran profesionalisme oleh pendidik memainkan peranan penting dalam melaksanakan proses pengajaran dan pengajaran di bilik darjah.  Bilik darjah merupakan  tempat di mana pertemuan antara perlaksana ilmu dengan penerima ilmu berlaku.  Segala apa terkandung dalam dasar pendidikan, dasar negara dan matlamat pendidikan akan dibawa oleh guru ke dalam bilik darjah.  Bilik darjah yang menjadi gelanggang utama untuk guru berinteraksi dengan murid-muridnya perlulah dikendalikan dengan pemikiran yang bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan yang sesuai dengan masa dan keadaan.  Dalam penyelesaian masalah di bilik darjah pula guru perlu menanganinya dengan tahap fikiran aras tinggi dan pertimbangan yang adil tanpa dipengaruhi perasaan dan emosi. Oleh itu, guru perlu mempunyai kemahiran ilmu penyelidikan yang tinggi bagi menyelesaikan pelbagai pernyataan masalah dunia pendidikan masa kini. Dengan kepakaran yang ada, guru harus bijaksana dan berfikiran aras tinggi dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.  Dalam proses yang sama, guru juga perlu bijak mengendalikan kerenah anak-anak muridnya. Seterusnya pula, guru perlu mempunyai kualiti peribadi yang unggul sebagai seorang pendidik.  Untuk meningkatkan kualiti peribadi, guru  perlu menjadi seorang penyelidik yang peka dengan isu-isu semasa dunia pendidikan. Kualiti pendidik yang unggul bermakna guru perlu mempunyai ilmu pengetahuan, kemahiran, kepakaran, pemikiran aras tinggi, sahsiah diri dan nilai kerohanian diri yang mantap.  

 

Blogged with the Flock Browser

Salam Rasmi Pembukaan

Selamat merasmikan blogger